Vedtægter og bestyrelse

Stiftende generalforsamling 13. marts 1992.

Vedtægtsændring 9. marts 2001

 1. Foreningens formål er at lave arrangementer af forskellig kulturel og oplysende karakter og udbygge fællesskabet mellem mennesker, inden for og uden for Danmarks grænser.
 2. Foreningens hjemsted er Lysthuset, Vidkærvej 29 Nr.Vissing 8660 Skanderborg, Hørning Kommune.
 3. Foreningen skal ikke være en konkurrent til kroer og sportsforeninger. Private fester og sport skal derfor ikke foregå inden for foreningen.
 4. Foreningen bliver ledet af en bestyrelse på 5 medlemmer.
  1. Valgbare er foreningens medlemmer.
  2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand/kvinde, kasserer og sekretær samt menige medlemmer .
  3. Der vælges desuden 2 suppleanter. Bestyrelsen + suppleanter vælges for 2 år ad gangen.
  4. De 5 bestyrelsesmedlemmer + de 2 suppleanter vælges på skift, således at der det ene år vælges 2 medlemmer + 1 suppleant og det andet år 3 medlemmer + 1 suppleant.
 5. Formand og kasserer har tegningsret.
 6. Der vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant.
 7. Regnskab fremlægges og godkendes på den årlige generalforsamling.
 8. Arrangementer i foreningen godkendes af bestyrelsen.
 9. Bestyrelsen indkalder til koordineringsmøder, hvor repræsentanter for de forskellige interessegrupper er med i det kommende ½ års fastsættelse af arrangementer.
 10. Alle der har interesse i foreningens aktiviteter har mulighed for at blive medlem, mod at betale et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.
 11. Opløsning af foreningen bestemmes på en ekstraordinær generalforsamling. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver et godgørende eller kulturelt formål, hvilket bestemmes af den ekstraordinære generalforsamling.
 12. Da foreningens virke foregår i Lysthuset står foreningen for nødvendig vedligeholdelse af huset.
 13. Hvis vedtægterne og reglerne ikke bliver overholdt, kan bestyrelsen annullere medlemskabet.

 

Bestyrelsesmedlemmer lige nu


Formand:

Ole Ankjær Madsen, Gimlesvej 2 A 1. th., 8900 Randers, tlf. 28 89 36 25

Kasserer:
Birgit Kimer, Ersholtvej 5, Nørre Vissing, 8660 Skanderborg, tlf. 30 20 94 87

Medlemmer:
Peder Thrane, Kildeparken 50, 8660 Skanderborg, tlf. 23 92 61 91

Grethe Lundstrøm, Bækgårdsvej 3, Nr. Vissing 8660 Skanderborg, tlf. 21 18 89 02

Ketty Christophersen, Låsbyvej 139, Nr. Vissing 8660 Skanderborg. tlf. 30131044

Suppleanter:

Ruth Schmidt. Gl. Krovej 37 A, Kysing 8300 Odder, tlf. 51511974

Anne Kaufmann Arvidsen. Skovvænget 1, 8680 Ry. tlf 40514989

Revisor
Jørgen Førgård, Skolegade 8, Nørre Vissing, 8660 Skanderborg tlf. 23 88 00 85
Henning Hansen (revisorsuppleant), Låsbyvej 130, 8660 Skanderborg, tlf. 89 94 53 58

Sekretær:
Anders Beck-Rasmussen, Vidkærvej 29, Nr. Vissing, 8660 Skanderborg

Konsulent:
Aase Beck-Rasmussen, Vidkærvej 29, Nr. Vissing, 8660 Skanderborg

 
Du er her: ForsideMedlemskabVedtægter og bestyrelse
www.lysthusetnrvissing.dk